Export BTW

Inleiding Export betreft producten die worden geëxporteerd naar landen buiten de Europese Unie. ‘Derde landen’ zijn bekend bij landen buiten de EU. Als u goederen naar een derde land exporteert, moet u over de vereiste vergunningen beschikken en, via het National Export System, Douaneaangiften voor uitvoer doen. Het is vereist dat dit tijdig wordt uitgevoerd. […]

Written By takcasper@gmail.com

On January 6, 2021
"

Read more

Inleiding

Export betreft producten die worden geëxporteerd naar landen buiten de Europese Unie. ‘Derde landen’ zijn bekend bij landen buiten de EU. Als u goederen naar een derde land exporteert, moet u over de vereiste vergunningen beschikken en, via het National Export System, Douaneaangiften voor uitvoer doen. Het is vereist dat dit tijdig wordt uitgevoerd. U moet er ook voor zorgen dat, indien van toepassing, btw, invoerbelastingen en -rechten worden betaald in het land van bestemming. Bovendien is het van belang dat u zich houdt aan de transportprocedures. 

Er zijn ook een reeks exportprocedures die uw bedrijf kunnen ondersteunen, waaronder regelingen voor belastingvermindering. 

BTW en andere exportbelastingen 

Als eerst worden de goederen ontvangen door een derde partij. Wanneer dit gedaan is, kan er worden overgegaan naar het betalen van accijns. Gelijkwaardige btw of omzetbelasting kan ook door een derde land worden betaald. Wel moeten er aan de plichten voldaan worden. 

BTW met betrekking tot export

Over het algemeen kunt u goederen die u uit de EU exporteert een nultarief toekennen. Hier hangt wel een voorwaarde aan vast, namelijk; Uw goederen moeten de EU binnen bepaalde tijdslimieten verlaten (vaak is dit een periode van drie maanden). Bewaar het bewijs van vertrek naar tevredenheid. Ook is het handig om documenten uit uw boekhoudrapport te bewaren om aan te tonen dat er een transactie heeft plaatsgevonden. Bewaar officieel bewijs van uitvoer. De btw-zorg zou afhangen van het feit of u de goederen direct exporteert, wanneer u de distributie plant en wanneer de inning wordt geregeld door uw klant.

Extra instructies over exporteren kunt u vinden op www.mygov.scot.

Gedetailleerde instructies over btw en het exporteren van goederen worden uitgegeven door HM Revenue & Customs (HMRC). Ook is het van belang dat u de verplichtingen van derde landen erkent, waaronder:

  • Uitvoer van landbouwgoederen en verwerkte levensmiddelen, die onder het gemeenschappelijk landboutbeleid vallen, kan recht hebben op een restitutie of een heffing verschuldigd zijn.
  • Oorsprong wetten – Er kunnen invoerrechtenregelingen van kracht zijn voor derde landen, maar de producten kunnen in aanmerking komen voor een verlaagd tarief of in bepaalde landen als belastingvrij worden beschouwd.
  • Het tarief – het geïntegreerde tarief (tarief) van het Verenigd Koninkrijk – is d officiële HMRC-gids voor invoer- en uitvoerbelasting en invoerrechten. Het tarief biedt de codes douanespecificaties voor import- en exportpapieren die u nodig heeft.

Uiteindelijk zijn de douanerechten van derde landen afhankelijk van het soort producten dat u verkoopt, hun oorsprong en waarde, die allemaal onderhevig zijn aan aanpassingen in de landen van bestemming. 

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *